ADNAN DURMAZ-Çeviri ve Uyarlamalar.html
                 ADNAN DURMAZ

                                          UYARLAMALARDenize Taş Atmaktan Kollarım Yoruldu. Ne Taşların Oluşturduğu Dalgacıklar Kaldı Geride Ne de Deniz Benim Farkıma Vardı... A. Durmaz