ADNAN DURMAZ-şiir048.html
BOZKIRA GAZEL

Yoksulluk alıcı kuş- ömürler ıssızda leş
Can ucuz umut pahalı ve cümle ölümler beleş

Ayaz kükrer zemheride- yazın askeriyse ateş
Adına yaşamak denilen canalıcılarla güreş

Hey bozkır- sürgünler yurdu-hasreti ölüme eş
Hangi suçun cezasıdır memede süt kurutan güneş

Umudun heybesi delik- muhanetin bağrında taş
Bazan yağmacıyla savaş- çekirgelerle cebelleş

Elleri yank yarık- yüz yalamık- aşk hurdahaş
Ekinini dolu vurmuş- gülüne diken tebelleş

Ey bozkır kanınla beslediğin belanla kendin savaş
Yüreğin hançerin olsun- karanlığın bağrını deş

Adnan DURMAZ
    Temmuz 94

Şiir Dizini    Anasayfa   Sonraki