ADNAN DURMAZ-şiir051.html
BUNLU GECEDEKİNE GAZEL

Dolama boynuna suskunluğun dikenli poşisini
Sil yüzünden paralayan hüzünlerin isini
Kırbaçlanan mezralara yaralı bir ay serilir
Zulüm sağnak olsa bile süt dökülmüş gümüş sini
Ateşin boynuzları geceyi süser dağ başlarında
Bir ince rüzgâr aralar ıssızlığın harmanisini
Ekinci bir kınnapla astı son gecesini
Artık kanatmaz kalemi bunlu günlerin sisini
Ağlamak da bağırmak da isyan da yaşamaktır
Kıskanmaktır martılardan gökdenizin mavisini
Zalimin yüzüne tükürür gibi haykırdıkça insansın
Sevdalarda gül bahçesi kılmak için sesini

Adnan DURMAZ
Ekim 1994 İzmir

Şiir Dizini    Anasayfa   Sonraki