şiir035.html ADNAN DURMAZ-şiir035.html
GÜLÜŞÜN

Ellerin kolların bağlı
Göllerin çöle dönmüş
Ödün ödün köle
Öle öle...
Yalınzlığın diken tarlası
Gülüşün üşümüş ıssızlarda
Mızrapsız bir saz
Her sözcük dudağında
Söylerken kanatır dilini
Bakışın mızrak yanışı
Gözlerin rezil- rüsva
Gülüşün
Kısrak nallarında
Tank paletlerinde
İnsansız
Bir mezra...

Adnan DURMAZ

Şiir Dizini    Anasayfa   Sonraki