şiir036.html ADNAN DURMAZ-şiir036.html
BÜTÜN TANRILARIN LÂNETLEDİĞİ

Suyu balçık
Ekmeği yas
Çığlığı kısır
Umudu kıraç
Duaları ölü doğar dudaklarından
Bereketi kırbaç kırbaç pay edilmiş kurtlara
İtleri sıska- çocukları aç
Bütün tanrıların lanetlediği
Mezra...
Mızrak boylarında zamanın
Sonsuz bir Tanrı ölüsü kar
Hiç bir tezek yetmez
Hiç bir köz...
İzbanın ekini mavzer
Yer- gök bir sınırsız terkedilişte
Avcı mı av
Av mı avcı
Bu saralı ıssızda...
Kalü bela'dan kalma
Düş bir ankadır umut
Yankılanır çığlığı kör korkularda
Korkulanır sarık sarık karanlık
Ah şu ekmek diyarları kaç sırat...
Bir yanda tank
Bir yanda kısrak
Bu nasıl bir kast...
Mayın tarlası yaşamak
Yukarda uçak dört bir yan mezar
Can mezat mezat
Sevdası kapanmaz yara
Mezra...

Adnan DURMAZ

Şiir Dizini    Anasayfa   Sonraki